Stacks Image 106

Governance

Verwer & Janssen is een uitsluitend in Nederland gevestigde beleggingsonderneming. De dienstverlening van Verwer & Janssen bestaat uitsluitend uit het beheren van vermogens van Cliënten. Verwer & Janssen handelt niet voor eigen rekening en biedt geen eigen Financiële Instrumenten aan.

De dagelijkse werkzaamheden zijn vastgelegd in een beleid en procedures. Binnen deze beschrijving van de administratieve organisatie zijn ook de interne controlemaatregelen vastgelegd. Deze dienen ter voorkoming van onbewuste en bewuste fraude of fouten door systemen en/of medewerkers.

Voor nadere informatie omtrent bovenstaande samenvatting van het Beleid Belangenconflicten kan Cliënt zich wenden tot Verwer & Janssen.

Beleid ter voorkoming van belangenverstrengeling

Klachten

Verwer en Janssen is aangesloten bij KiFID. Kifid is het deskundige en toegankelijke klachtenloket voor mensen met een klacht over een financieel product of dienst van de bank, verzekeraar of andere financiële dienstverlener. Kifid biedt mensen met een financiële klacht laagdrempelige en deskundige geschilbeslechting als alternatief voor de rechter. Kifid creëert een gelijk speelveld voor consumenten, ondernemers en financiële dienstverleners en houdt rekening met het kennisverschil tussen consumenten en ondernemers en financiële dienstverleners.

Duurzaam beleggen

Verwer & Janssen belegt nooit bewust in onfatsoenlijke ondernemingen. Niet alle beursgenoteerde ondernemingen zijn echter even fatsoenlijk. Het kan daardoor voorkomen dat via beleggingsfondsen die de markt volgen, ook minder fatsoenlijke ondernemingen in de portefeuilles terecht komen. We kunnen dit voor u uitsluiten.

Verklaring omtrent ongunstige effecten op duurzaamheid

Meer weten? Stel ons uw vraag!

 ADRES
Roosendaal
Brugstraat 88
4701 LL Roosendaal

Hulst
Steensedijk 10
4561 GM Hulst
 CONTACT
Roosendaal / Hulst
T 00-31 (0) 165 572 900
info@vermogensmanagers.nl


Copyright: Verwer & Janssen - Powered by: www.webcompact.nl